Nezapomínejme na živočichy!

Dříve bylo běžné, že se do krmítek dávala semínka a věšely se dobroty pro ptáčky, kteří zavítali do zahrad, když hledali potravu. V posledních letech není tolik sněhu, a tak někteří lidé na tyto tvory občas zapomínají.

Ale i tito menší obyvatelé si zaslouží během mrznoucích dní nechat stranou vysypaná semínka nebo zavěšené koule v síťce s něčím, co mohou uzobnout. Bohužel nastává období, kdy hmyzu není tolik, aby si každý z ptáků odchytil to, co jí.
zima, jinovatka

Nejsou to jen ptáci, kteří si zaslouží dokrmování, ale také další živočichové, jako jsou veverky, které poskakují po zahradách v brzké době, poněvadž si nevytvořily dostatečné zásoby do svých úkrytů. Snaží se najít něco popadané po zemi, pytlačí v úkrytech jiných veverek.

Do zahrad nám může zavítat jakýkoliv návštěvník, který vyhledává potravu. V lednu bylo běžné, že vše pokrýval sníh. Nyní i ta země bývá běžně zmrzlá, nebo blátivá. Pokud máte možnost, hoďte do zahrady odřezky z jablek nebo nakupte koule, které vyrábí přímo pro ptáky.

Ale co živočichové v lese?

Jestli žijete ve vesnici, která je obehnaná lesy, i tam žijí tvorové, kteří využijí každé pomoci v hledání potravy. O to se ponejvíce starají hospodáři lesa, ale nebude na škodu, když i vy jim pomůžete. Na podzim sesbírané kaštany a žaludy jsou již zdaleka zvířaty vybrané, není na škodu, když do lesa zavezete nějaké to ovoce, které vám přebývá a máte starost o to, aby to neshnilo.

Samozřejmě není dobré zavěšovat koule či krmítka vždy na stejné místo, protože živočichové si snadněji navyknou na to, že již potravu shánět nemusí, protože něco dostanou. Je třeba jim to nějak ztížit, aby se nedostali k potravě hned. Dávejte ji vždy na jiné místo, pokud máte více krmítek, rozdělte do nich potravu v jiných částech.
sýkorka, krmítko, pták, zahrada

Navíc časté vyskytování ptactva ve vašem okolí přiláká pozornost přirozených predátorů a také šelem. Kočky jsou pro ptactvo nepřítelem, proti kterému není morální se pouštět. Právě to, že budete měnit místo pro krmítka, kočky zmate a ne vždy budou ve svém lovu tak úspěšné.